Velkommen til Opal Entreprenør AS

Opal Entreprenør har mange spennande prosjekter på gang.

Eidatunet på Golvsengane: Tomannsbustad Signatur 300, rekkehus og leilegheiter

Hogaåsen: Tomannsbustad Signatur 300

Einebustader og hytter

Rehabilitering

Større prosjekt

Våre prosjekter

  • Bustadblokk Lunden, Nordfjordeid
  • Sentrumshagen, leilegheitskompleks
  • Eidatunet Golvsengane, leilegheiter/tomannsbustader/rekkehus
  • Hytter og einebustadar
  • Rehabilitering
  • Signatur 300, tomannsbustad Hogaåsen
  • Turnhallen