Velkommen til Opal Entreprenør AS

Referanse prosjekter

  • Bustadblokk Lunden, Nordfjordeid
  • Sentrumshagen, leilegheitskompleks
  • Eidatunet Golvsengane, leilegheiter/tomannsbustader/rekkehus
  • Hytter og einebustadar
  • Rehabilitering
  • Signatur 300, tomannsbustad Hogaåsen
  • Turnhallen Tennebø