Velkommen til Opal Entreprenør AS

Opal Entreprenør AS har mange flotte prosjekter på gang. Tomannsbustader funkis Signatur 300 på Skårhaug, einebustader i krinsane Kjølsdalen og Haugen og sentralt på Eid, ferdigstilling Sentrumshagen i Eid sentrum.

Opal Entreprenør AS er i oppstartfase, på nytt og spennande prosjekt på Golvsengane «Eidatunet». Her kjem flotte tomannsbustader i funkis stil – Signatur 300 frå Mesterhus, og 16 flotte leilegheiter i same stil. Prosjektet vert straks lagt ut for sal i si heilhet. Nøl ikkje med å ta kontakt, salet er allereie i gang.

Ta kontakt: jannicke@opalentreprenor.no eller 91884756 for prospekt.

Våre prosjekter

  • Bratteberg barnehage, Volda
  • Hornindal fleirbrukshall, Hornindal
  • Eid Barnehage, Nordfjordeid
  • Utviding SFE Sandane, Sandane
  • Tilbygg Nordfjordeid skule
  • Bustadblokk Lunden, Nordfjordeid
  • Eidahallen, fleirbrukshall
  • Sentrumshagen, leilegheitskompleks
  • Hytter og bustadar