OPAL entreprenør AS

Øyane 8
6770 Nordfjordeid

Besøksadresse:
Øyane 8

Email: post@opalentreprenor.no

Dagleg leiar:
Tor Gunnar Horne
Tlf.: 99 51 73 13
tor.gunnar@opalentreprenor.no

Administrasjon, sal og marknadsføring:
Jannicke Hagen Henden
Tlf.: 91884756
jannicke@opalentreprenor.no

Kontakt oss