Opal Entreprenør har mange spennande prosjekter på gang.

Eidatunet på Golvsengane: Tomannsbustad Signatur 300, rekkehus og leilegheiter

Hogaåsen: Tomannsbustad Signatur 300

Einebustader og hytter

Rehabilitering

Større prosjekt