Teneste

OPAL Entreprenør er eit lokalt eigd entreprenørselskap med tilhald på Nordfjordeid.

Den sentrale plasseringa i Nordfjord gjer både Nordfjord, Sunnfjord og og søre-sunnmøre til aktuelt arbeidsområde.
Vi utfører arbeid i alle entrepriseformer for store og små byggherrer.

Vi kan levere teneste innan:

Tømrar- betongarbeid og mindre arbeid innan taktekking, i både nybygg og rehabiliteringsprosjekt,

Opal Entreprenør er kvalifisert for ansvarsrett for både utføring og prosjektering. Vi tilbyr både betong og tømrararbeid.

Opal Entreprenør har ein tverrfagleg kompetanse som gjer ein godt rusta til å levere totalentreprisar i lag med våre samarbeidspartnarar.

OPAL Entreprenør AS har fokus både på større utviklingsprosjekt og bustad.

OPAL utfører arbeid innan: næringsbygg, offentlege bygg , ny bustad, rehabilitering, tilbygg, landbruksbygg og hytter/fritidsbustad.

OPAL Entreprenør sitt mål er å levere det kunden ønskjer, til riktig tid og med riktig pris.
Vi skal levere topp kvalitet med gode løysingar, slik kunden ønskjer det.
Opal skal spegle tryggleik og faste rammer.

2
2
Referanseprosjekter:
* Bratteberg barnehage, Volda
* Hornindal fleirbrukshall, Hornindal
* Eid Barnehage, Nordfjordeid
* Utviding SFE Sandane, Sandane
* Tilbygg Nordfjordeid skule
* Bustadblokk Lunden, Nordfjordeid
* Eidahallen, fleirbrukshall
* Sentrumshagen, leilegheitskompleks
* Turnhallen, Deknepollen
* Politi og brannstasjon, Gloppen
* Signatur 300, tomannsbustader Skårhaug
* Hytter og bustadar  (for ref. ta kontakt)